PURUS

Rodinné vinárstvo - Modra, SK

    Naše rodinné (boutique) vinárstvo a vinohradníctvo PURUS hospodári v meste Modra na 8 ha vlastných a prenajatých viníc, pričom spracovávame výhradne vlastné dopestované hrozno, pretože sme presvedčení, že iba takto našim zákazníkom ponúkame najvyššiu kvalitu. Našou snahou je zachovať tradíciu pestovania viniča a výroby vína a vinárskych tradícií v rodine a Malokarpatskom regióne, o čom svedčí aj slogan, ktorý nás reprezentuje „ Moderné vína s chuťou tradície…“ či „Víno z Modry“.

    Vlastné dopestované hrozno prekvášame vlastnými selektovanými kvasinkami kvasinkami pochádzajúcimi z viníc, ktoré obklopujú mesto Modra a nekupujeme šľachtené kvasinky z Južnej Afriky či Austrálie. Pôvodné kvasinky boli vyselektované z troch viníc rôzneho podložia a preto dostali názov PIESOK, SKALA a HLINA. Podľa typu podložia vinice použijeme danú kvasinku. Takto máme možnosť ochutnávať pravé Modranské víno od pôdy až po kvasinku.

    Prečo názov PURUS? Podľa priezviska majiteľa a zakladateľa, pána Čistého, ktorý je už štvrtou generáciou zaoberajúcou sa vinohradníctvom a vinárstvom. Purus znamená z latinčiny “čistý”.

    Našou snahou je prezentovať vína ako PRÍRODNÝ PRODUKT, preto vína vyrábame a dodávame bez chemickej stabilizácie, čo vínku dáva priestor na zrenie vo fľaši a pri vhodnom uskladnení má priestor aj na niekoľkoročné fľašové vyzrievanie.