TRI HONY

Rodinné vinárstvo - Modra, SK

    Tri hony je malé rodinné vinárstvo z Modry, ktoré nadväzuje na veľké tradície. Vinárstvo nadväzuje na vinohradnícku tradíciu rodiny Michálkovej, ktorá bola začiatkom 20. storočia jedným z najväčších vinohradníckych a vinárskych klanov v Modre. Hospodári vo vlastných, starých viniciach v Modre – na troch honoch: Dolné Grefty, Noviny a Téglik. Ročná produkcia je len čosi viac ako 9000 fliaš. Nosnými odrodami je Veltlínske zelené a Svätovavrinecké.

    „Každá naša vinica – Noviny, Dolné grefty či Téglik – má svoju hlavu a svoj názor. A my ich každoročne rešpektujeme a snažíme sa, aby naše vína vždy boli prírodným zrkadlom ročníka a miesta, odkiaľ pochádzajú.”