Zsigmond

Rodinné vinárstvo - Vinica, SK

    Pivnica a vinohrady Zsigmond je rodinné vinárstvo založené v deväťdesiatych rokoch.

    Základom boli viac ako 100 ročné skúsenosti v pestovaní hrozna a vo výrobe vína v rodine. Obec Vinica a jej okolie sa vyznačuje vynikajúcimi klimatickými a pôdnymi podmienkami pre vinič hroznorodý a tradičnou výrobou vín.